Yayınlarımız

Ar-Ge Projelerimizden Çıkan Yayınlar

Tarih Makale Adı Konferans/Dergi Adı
15 Şubat
2019
Metin Sınıflandırmada Karar Ağaçlarına Eşdeğer Düzenli İfadelerin Üretimi Akademik Bilişim
15 Kasım
2018
Terim-Doküman Matrisleri İçin Sıralamaya Dayalı Bir Kayıpsız Sıkıştırma Şeması Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi
19 Ekim
2018
e-Government Applications in Turkey: e-Despatch Advice 12th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT 2018)/ Kazakistan
12 Eylül
2018
Yazılım Projelerinde Bütünleşik Efor Tahmini Için Farklı Veri Tabanlarının Senkronizasyonu 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı - (UYMS 2018)
10 Eylül
2018
Yenidoğan Metabolik Hastalıklarının Hızlı Tanısı Için Yeni Nesil Dizi Analizi Temelli Kit Geliştirilmesi 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı - (UYMS 2018)
20 Ağustos
2018
Conditional Information Gain Networks International Conference On Pattern Recognation (ICPR 2018) - Çin
1 Temmuz
2018
Elektronik İrsaliye Uygulamasi ile Gelen Yenilikler Vergi Sorunları Dergisi
2 Mayıs
2018
Yumurta Cinsiyeti Tespiti için Genetik Algoritma Uygulaması Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU 2018)
30 Kasım
2017
Time Series Forecasting on Solar Irradiation Using Deep Learning International Conference On Electrical And Electronics Engineering, ELECO 2017
16 Ekim
2017
Fast-ID: STR Temelli Süper Hızlıi Kişi Tanımlama Kiti 3. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu
16 Ekim
2017
Genemetric: Bulut Tabanlı Genetik Biyometrik Tanıma Sistemi 3. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu
5 Ekim
2017
e-Fatura Denetiminde Benford Analizi  UBMK
22 Eylül
2017
Innovation with the use of Electronic Invoice in Custom Procedures AICT 2017
5 Eylül
2017
A Decision Support System for Demand Forecasting based on Classifier Ensemble 12th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'17)
1 Temmuz
2017
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Sürecinin Modellenmesi Lebib Yalkın
11 Haziran
2017
A Framework For Business Failure Prediction International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2017
31 Mayıs
2017
A Corpus Analysis of Double Negatives in Turkish Stockholm / Pragmatics of Negation
9 Şubat
2017
Otomatik Ses Tanıma: Türkçe için Genel Dağarcıklı Akustik Model Oluşturulması ve Test Edilmesi AB 2017
9 Şubat
2017
NoSQL Tabanlı, Odaklı İnternet Veri Toplama Servis Prototipi  AB 2017
8 Şubat 2017 Elektronik Finansal Veriler Üzerinden Müşteri Davranışı Analizi Akademik Bilişim

2017
Fraud Detection on Financial Statements Using Data Mining International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE)

2017
Compression Experiments on Term-Document Indexes Antalya / UBMK

2017
Raf Ürünlerinin Saptanması: Saklı Markov Modeli ile Ardişleme Antalya / UBMK

2017
An Efficient Regular Expression Search Pattern Generator Antalya / UBMK

2017
Tavuk Yumurtalarında Erken Kuluçka Döneminde Cinsiyet Ayrım Yöntemi ve Aparatı
24-26 Ekim 2016 e-Arşiv Fatura için Aksaklığa Dayanıklı Dağıtık bir Sistem Tasarımı 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, UYMS’ 2016
24-26 Ekim 2016 e-Fatura Yapısal ve Anlamsal Kontrol Yazılımının Performans Analizi 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, UYMS’ 2016
12-14 Ekim 2016 Performance Analysis of e-Archive Invoice Processing on Different Embedded Platforms AICT’ 2016
12-14 Ekim 2016 Technical and Communicational Standards of e-Invoicing-A Country Example: TurkeyAICT’ 2016 AICT’ 2016
5 Eylül 2016 Fault Tolerant Software Architecture applied on Embedded System using Dual Modular Redundancy Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı
5-6 Eylül 2016 Gömülü Sistem Üzerinde Uygulanan İkili Yedekleme Yöntemi ile Aksaklığa Dayanıklı Yazılım Mimarisi Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı, UYMK’2016
16- 19 Mayıs 2016 Market Ürünlerinin Görüntü İşleme ile Planogram Uygunluğunun Kontrolü 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2016
27 Nisan
2016
e-Fatura Uyumluluk ve Hile Denetim Sistemi Türk Patent Enstitüsü
12-14 Nisan 2016 An efficient mapping algorithm on 2-D mesh Network-on-Chip with reconfigurable switches.  In 11th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS 2016)
30 Ocak - 5 Şubat 2016 E-Defter Uygulamasında Özgün Adat Hesaplama Yazılımı XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2016
30 Ocak - 5 Şubat 2016 Raf Görüntüleri Üzerinde Nesne Tanımaya Dayalı Planogram Eşleştirme XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2016
30 Ocak - 5 Şubat 2016 Türkiye’de Elektronik Kayıt Saklama Gereksinimleri ve Örnek Bir Uygulama XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2016
30 Ocak - 5 Şubat 2016 Güvenli e-Belge Saklama Platformu Uygulaması XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2016
1 Şubat 2016 Uyumlu Fatura Nasıl Olmalıdır? Vergi Sorunları Dergisi
1 Şubat 2016 Robotik Denetim Vergi Sorunları Dergisi
1 Şubat 2016 Elektronik Defterlerin Usul Hükümlerine Uyumluluğu Vergi Sorunları Dergisi
1 Şubat 2016 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Ekindeki Mali Tablolar Üzerinden Sağlıklı Bir Mali Analiz Yapılabilir mi? Vergi Sorunları DergisiTarih Proje Adı Makale Adı Konferans/Dergi Adı
14.10.2015 16.10.2015 Workflow Visualization Visual Representation of the Workflows by Using Sugiyama Algorithm AICT'15, Rusya
14.10.2015 16.10.2015 e-Defter Uyumluluk A Simple Auditing Mechanism for Financial Reports in E-Ledger Project AICT'15, Rusya
09.09.2015 11.09.2015 e-Defter e-Belge Uyum Yazılımı Deneyimleri UYMS'15, İzmir
09.09.2015 11.09.2015 Diarist Kullanıcı Tarafında e-Belge Oluşturma ve Yazdırma Yazılım Deneyimleri UYMS'15, İzmir
01.07.2015 e-Defter, e-Fatura Vergi Teknolojileri Vergi Sorunları Dergisi (VSD), Sayı 322, Yıl 38, Sayfalar 9-41
01.07.2015 e-Defter, e-Fatura Elektronik Defter Standardı: XBRL Vergi Sorunları Dergisi (VSD), Sayı 322, Yıl 38, Sayfalar 71-86
01.07.2015 e-Defter, e-Fatura Dünyada e-Fatura Standartları Gelişimi, UBL ve EDI Fatura Karşılaştırması Vergi Sorunları Dergisi (VSD), Sayı 322, Yıl 38, Sayfalar 86-102
01.07.2015 e-Defter, e-Fatura e-Defter ve e-Fatura Teknik Analizi: Örnek Bir Uygulama Vergi Sorunları Dergisi (VSD), Sayı 322, Yıl 38, Sayfalar 102-110
03.06.2015 05.06.2015 Veri Madenciliği Çözümleri ile Satış Dağıtım Öngörü Sistemi A Retail Demand Forecasting Model on Data Mining Techniques ISIE'15, Brezilya
15.05.2015 19.05.2015 e-Fatura KOSGEB e-Invoicing in Turkey and a Software -As-A- Service Solution ICENS'15, Makedonya
01.04.2015 e-Fatura KOSGEB e-Fatura Uygulamasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 319, Nisan 2015, ISSN: 1300-89510-1
01.04.2015 e-Defter e-Defter İle Neler Değişti, Neler Değişecek? Yaklaşım Dergisi, Sayı 268, Sayfa 396-411, Nisan 2015, ISSN: 1303-4855
04.02.2015 06.02.2015 Immerse Bellek İçi Raporlama Sistemleri İçin Denormalizasyon Uygulaması AB'15
04.02.2015 06.02.2015 WorkFlow Visualization İş Süreçlerine Ait Akışların Kullanıcıya En İyi Şekilde Görsel Olarak Sunulması AB'15
04.02.2015 06.02.2015 e-Defter E-Defter Finansal Raporlama Yazılımı ve Karşılaşılan Zorluklar AB'15
04.02.2015 06.02.2015 e-Fatura KOSGEB Türkiye'de ve Avrupa'da e-Fatura Uygulaması AB'15
01.12.2014 e-Defter Elektronik Defter'e (e-Defter) Geçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 315, Aralık 2014, ISSN: 1300-89510-1
07.11.2014 e-Defter e-Defter Mizan Raporu Uygulaması Geliştirme Deneyimleri 31. Ulusal Bilişim
15.10.2014 17.10.2014 Today An Application Framework for Scheduling Optimization Problems AICT'14 Kazakistan
17.09.2014 18.09.2014 VisionFetch Toward Retail Product Recognition on Grocery Shelves ICIVC’14 Paris
08.09.2014 10.09.2014 Immerse Kurumsal Raporlama Çözümlerinde Bellek İçi Veritabanı Kullanımı UYMS'14 Kıbrıs
08.09.2014 10.09.2014 e-Defter e-Defter Uygulaması Kapsamında Çok Bileşenli Finansal Raporlama Yazılımı Geliştirme Deneyimleri UYMS'14 Kıbrıs
12.08.2014 15.08.2014 Today An Adaptive Clustering Methodology for Capacitated Vehicle Routing ICAT'14 Antalya
23.04.2014 25.04.2014 VisionFetch Product placement detection based on image processing SIU'14 Trabzon
05.02.2014 07.02.2014 VisionFetch Market Raflarında Dönüşüm ve Ölçeklendirmeye Dayanıklı Nesne Tanıma AB'14 Mersin
28.11.2013 29.11.2013 Akademik Automated Software Testing by Mutation Analysis and Genetic Algorithm 30. Bilişim Kurultayı
23.10.2013 25.10.2013 Immerse A study for Performance Comparison of Different In-Memory Databases AICT'13, Azerbaycan
25.09.2013 27.09.2013 Today Satış Rotalaması için tam sayı programlama formülasyonları ÜAS'13, Sakarya
03.07.2013 05.07.2013 Effect of Channel Conditions on Inventory Database Update in Supply Chains BlackSeaCom'13, Gürcistan
03.07.2013 05.07.2013 A Traffic-Aware Controller Design for Next Generation Software Defined Networks BlackSeaCom'13, Gürcistan

Desteklediğimiz Diğer Yayınlar

Tarih Proje Adi Makale Adı Konferans
21.04.2015 23.04.2015 Akademik ** Energy Efficiency in Cognitive Radio Networks: Challenges, Trade-offs, and Solutions CrownCom'15, Doha-Katar
01.07.2014 03.07.2014 Akademik On Geographic Coordinates of PlanetLab Europe TSP'14 Berlin
12.08.2014 15.08.2014 Akademik A Survey of Tensor Factorization Methods for Audio Modelling ICAT'14 Antalya
22.10.2014 Akademik Tez Konusu ** PFMAP: An Efficient Mapping Method for Network on Chips (NoC) TVLSI'14
06.04.2013 Akademik Tez Konusu * Speaker Anonymization via voice conversation CSW'13
04.09.2013 06.09.2013 Akademik Tez Konusu ** Efficient Implementations of Multi-pumped Multi-port Register Files in FPGAs 16th EUROMICRO Conf. İspanya
01.03.2012 Akademik Tez Konusu ** An Efficient Self-Reconfiguration Core for Run-time Reconfigurable FPGA Interconnects JSA'12
20.06.2011 22.06.2011 Akademik Tez Konusu ** A Self-Reconfigurable Platform for General Purpose Image Processing Systems on Low-Cost Spartan-6 FPGAs ReCoSoc 2011, Fransa
04.11.2010 05.11.2010 Akademik Tez Konusu ** Gömülü Çoklu İşlemcili Sistemlerde Yeniden Betimlenebilir Haberleşme Protokolleri GÖMSİS 2010, İstanbul
22.06.2008 25.06.2008 Akademik Tez Konusu ** Self-Reconfiguration on Spartan-III FPGAs with Compressed Partial Bitstreams via a Parallel Configuration Access Port (cPCAP) Core PRIME 2008, İstanbul
27.01.2008 29.01.2008 Akademik Tez Konusu ** Dynamic Partial Self-Reconfiguration on Spartan-III FPGAs via a Parallel Configuration Access Port (PCAP) HIPEAC 2008, Goteborg
18.06.2007 20.06.2007 Akademik Tez Konusu ** Exploitation of Run-Time Partial Reconfiguration for Dynamic Power Management in Xilinx Spartan III-based Systems ReCoSoc 2007, Fransa