Operasyonel İş Uygulamaları

İdea Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen VisionPlus Operasyonel İş Uygulamaları, bir ürünün üretildiği andan tüketiciye ulaştığı ana kadar gerçekleşen tüm süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

VisionPlus Operasyonel İş Uygulamaları, entegre yapısı ve güçlü mobil kullanım özellikleri ile işletmelere satış-dağıtım operasyonlarının denetiminde kolaylık sunmakta, verimlilik artışı ve işgücü tasarrufu sağlamaktadır.

Uygulama ile kurumlar, diğer tüm partilerle olan ilişkilerini, gerçek zamanlı veriye dayalı stratejilerle yönetebilmektedirler. Böylece tüketiciler, son kullanıcılar, satış noktaları, iş ortakları, bayiler, distribütörler, tedarikçiler ve ana firmadan oluşan ekosistem, bilgiye dayalı olarak kontrol edilir ve daha verimli bir şekilde işletilir.

Çözümün sahip olduğu teknolojik ve fonksiyonel üstünlüklerin, kullanılan karar destek sistemlerine (ERP, CRM vb.) entegre edilebilmesi, VisionPlus Operasyonel İş Uygulamaları’nı öne çıkaran diğer özelliklerdendir.

VisionPlus Operasyonel İş Uygulamaları aşağıdaki çözümlerden oluşmaktadır;

 • VisionPlus CRM     -    Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • VisionPlus PRM      -   Bayi İlişkileri Yönetimi
 • VisionPlus SFA         -   Satış Gücü Otomasyonu
 • VisionPlus FSA         -   Saha Servis Otomasyonu
 • VisionPlus SCM       - Tedarik Zinciri Yönetimi
 • VisionPlus Pharma - İlaç Takip Sistemi

Neden VisionPlus?

Bulut Bilişim / Cloud : Veriler tek merkezde toplanır ve günceldir. Çalışanlar, istedikleri her yerden uygulamaya erişebilir. Public ve Private Cloud modelleri ile birlikte On-Premise opsiyonu da sağlanmaktadır.

Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti: İlk yatırım maliyeti yoktur, hizmet olarak satın alınır. Farklı bölge ve şubelere ayrı ayrı yatırım gerektirmez. Farklı ülkelerdeki operasyonlar tek merkezden yönetilebilir.

Esnek Modüler Yapı: Şirketlerin kendi süreçlerine göre uyarlanabilir. Çoklu dil ve çoklu para birimi desteği sağlanır.

Global ve Sektörel Deneyim : Global referanslara sahip olan ölçeklenebilir bir uygulamadır. Yurt içi ve yurt dışında farklı sektörlere yayılan müşteri portföyüne sahiptir.

VisionPlus’ın Farkları

Tüm Operasyonel Süreçlerin Yönetimi

 • Satış, pazarlama, dağıtım, servis vb. süreçlerinin tek noktadan yönetimi
 • İş süreçleri ve iş akışları standartlaştırılması
 • Süreçlerin birbirlerine etkilerinin izlenebilmesi
 • Entegre ve merkezi müşteri bilgilerinin kurum içi paylaşımı
 • Entegrasyon ve raporlama kolaylığı

Bulut Bilişim

 • Bilgiye her an erişim
 • Veri üzerinde tam kontrol
 • Kolay sistem yönetimi
 • Merkezi yönetim
 • Dağıtık mimariye göre donanım maliyetlerinde avantaj

Online ve Offline Çalışma Opsiyonları

 • 3G üzerinden online çalışma imkanı
 • Gerçek veriye dayalı karar alma
 • Planlama, sevkiyat, vb. adımlarda zaman ve personel tasarrufu
 • Sahada çok hızlı aksiyon alabilme olanağı
 • İletişim maliyetlerinde azalma

Farklı Mobil Cihazların Desteklenmesi

 • iOS, Android, Windows Mobile platform desteği
 • Farklı profillere en uygun cihaz seçimi
 • Maliyet avantajı
 • Daha verimli saha operasyonu

İlişkisel Tüm Veritabanları İle Birlikte Çalışma

 • VisionPlus Versiyon 2 ve sonrası Oracle Database 11g R2 ile yüksek devamlılık ve performans
 • Ölçeklenebilir
 • Güvenilir
 • Yüksek güvenlik özellikleri

VisionPlus Uygulama Yaygınlaştırma Modelleri

 • Public Cloud

Bulut altyapısı ve uygulamaların tüm müşterilerin kullanacağı şekilde tasarlandığı ve SaaS olarak müşterilere sunulduğu uygulama yaygınlaştırma modelidir.

 • Private Cloud

Bulut altyapısının sadece tek bir müşteri için işletilmekte olduğu bir uygulama yaygınlaştırma modelidir. İdea Teknoloji Çözümleri tarafından yönetilebilir.

 • On-Premises

Müşterinin kendi sistem odalarındaki sunucular üzerine yapılandırılmış, sadece o müşteriye ait olan ve iç kaynaklarla yönetilen bir uygulama yaygınlaştırma modelidir.