VisionFetch

VisionFetch, ürünlerin raftaki durumunu hızlı ve güvenilir şekilde bildiren, görsel tanımaya dayalı ve makine öğrenimi yöntemi ile çalışan bir merchandising uygulamasıdır.

Görsel mağazacılığın satın alma kararları üzerinde kayda değer etkisi olduğu bilindiğinden, ticari pazarlama stratejilerinin perakende satış noktasında uygulanıp uygulanmadığını kontrol edilmesi şirketler açısından kritiktir. VisionFetch, tüketim malları sektöründeki şirketlerin satış noktalarındaki planogram uygunluğu ve raf bulunurluğu denetimini otomotize eden bir çözümdür.

Özellik Fayda
Planogram uygunluk kontollerinin görsel tanıma ile otomotikleştirilmesi İnsan hatalarından arındırılmış ve zaman tasarrufu sağlayan bir sistem ile ticari pazarlama stratejilerinin perakende satış noktasında uygulandığından emin olunması
Saha verisi toplama ve raporlama süreçlerinde iyileşme
Planogram uygunluğu ve raf bulunurluğu sonuçlarının anında gösterilmesi Doğru bilgiye hızlı erişim sağlanması ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin anında alınabilmesi